Hoe maak je een style guide?

Eerder legden we al uit wat een style guide is en wanneer je deze nodig hebt. Nu hoef je alleen nog te weten hoe je een style guide maakt. Ik geef je hieronder enkele handvatten. Neem een bestaande style guide als uitgangspunt.

Om tot een goede style guide te komen is het natuurlijk niet nodig om het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. Zeker kleinere organisaties of blogs kunnen prima een bestaande style guide als basis nemen. Die kun je dan ter referentie gebruiken voor je eigen publicatie. De style guide van het Amerikaanse Associated Press wordt zelfs (mede) voor dat doel te koop aangeboden. Je kunt de voor jou van toepassing zijnde elementen uit een style guide van derden natuurlijk ook verwerken in je eigen guide.

Bepaal wat unieke stijlelementen zijn voor jouw website

Het spreekt vanzelf dat je met een style guide van derden nooit helemaal voor 100% uit de voeten kunt. Want je website of blog maakt waarschijnlijk ook gebruik van stijlelementen die eigen zijn aan jouw publicatie. Denk bijvoorbeeld aan verschillende soorten kaders voor verschillende typen content. Vaak worden meerdere html-elementen op de site gebruikt om deze kaders te definiëren. In de style guide geef je aan welk kader voor welk type content gebruikt moet worden en welk html-element daar bij hoort. Maak een inventarisatie van alle elementen en beschrijf ze in je style guide.

Integreer bestaande conventies

Het gebruik van een style guide hoeft niet te betekenen dat de manier van werken zoals je dat nu gewend bent, helemaal op de schop moet. Bijvoorbeeld: zijn jullie als bloggers of auteurs gewend aan het noteren van cijfers (‘8’) onder de twintig, in plaats van de meer algemeen geldende regel om deze uit te schrijven (‘acht’)? Houd daar dan gewoon aan vast (tenzij je voor de Taalunie blogt natuurlijk).

Denk ook aan je best practices

Niet alles in je style guide gaat daadwerkelijk puur over het stijlgebruik op je site of blog. Zorg ook dat je ruimte inbouwt om je best practices te beschrijven. Bijvoorbeeld voor het gebruik van beeldmateriaal. Is het gebruik van stockfotografie niet toegestaan? Hoe kom je dan wel aan geschikt beeldmateriaal? En aan welke eisen moet dat beeldmateriaal voldoen? Een ander voorbeeld is de SEO. Welke acties moeten daar door auteurs voor ondernomen worden bij een bericht? Zet het in je style guide.

Hou het simpel en kort

Een style guide is – in de meeste gevallen – geen boekwerk. Zeker niet als het om een betrekkelijk eenvoudige website of een blog gaat. We hebben het dan over een document van ruim minder dan tien pagina’s. Wees daarin direct, gebruik eenvoudige taal en maak heel duidelijk wat je van je auteurs verwacht. Want hoe ingewikkelder en ontoegankelijker een style guide is, hoe groter de kans dat deze niet gelezen wordt. En dat komt de eenheid op je website of blog natuurlijk niet ten goede.

Zorg dat je style guide goed beschikbaar is

Heb je een goede style guide samengesteld? Zorg dan dat dit document voor iedereen voor wie het relevant is beschikbaar is. In digitale vorm kan dat bijvoorbeeld heel goed door deze met je team te delen via Google Docs, Dropbox of Evernote. Op deze manier is het document ook goed te actualiseren en beschikt iedereen altijd over de meest actuele versie. Hoe beter een style guide te raadplegen is, hoe groter de kans dat deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

Gepubliceerd: 04-2015