De checklist voor begrijpelijke teksten

Of je nu een copywriter, tekstschrijver of contentspecialist bent: schrijven is een groot deel van je werkzaamheden. En tekst kan altijd begrijpelijker. Begin je net met zakelijk schrijven of wil je je geheugen opfrissen? Hieronder vind je een checklist voor begrijpelijke teksten. Leg je eigen tekst ernaast en afvinken maar.

De tekst past bij de doelgroep

Een begrijpelijke tekst sluit naadloos aan bij de doelgroep. Dit gaat niet alleen om het onderwerp, maar ook om het taalgebruik. Heb je een persona? Kijk dan of de tekst de persona aanspreekt. Als je nog geen persona hebt, stel jezelf de vraag: wie wil ik met mijn teksten bereiken? En (her)schrijf de tekst voor deze groep mensen.

Sterke opbouw

Heeft je tekst een begin, midden en eind? Een begrijpelijke tekst heeft een sterke opbouw. De belangrijkste informatie zet je bovenaan en in elke alinea deel je nieuwe kennis. En in de conclusie? Daar herhaal je de belangrijkste punten en zet je de call to action. Als je tekst hieraan voldoet, kijk dan ook nog even kritisch naar de tussenkoppen. Kies voor korte en aansprekende koppen die je verhaal ondersteunen.

Korte teksten

Hoe goed je tekst ook is, hij is korter begrijpelijker. De boodschap komt sterker naar voren met minder woorden en korte zinnen. Is je eerste versie af? Schrap dan nu overbodige woorden, zinnen of dubbelingen. Een extra paar ogen werkt altijd goed. Schaaf samen aan de content totdat de kern overblijft.

Actieve schrijfstijl

Is jouw tekst actief geschreven? Een actieve tekst leest namelijk prettiger dan een passieve tekst. Een tekst maak je actief door hulpwoorden te vermijden. Woorden als ‘hebben’, ‘zijn’ of ‘kunnen’ maken een tekst onnodig lang. Probeer zoveel mogelijk actief en in de tegenwoordige tijd te schrijven.

Passief:
Om beter te leren schrijven, zullen we in dit artikel begrijpelijke teksten onder de loep nemen.

Actief:
In dit artikel leer je begrijpelijke teksten schrijven.

Moderne taal

Ouderwetse en formele woorden maken een tekst ingewikkeld. Kies liever voor een moderner alternatief. Zo is een tekst begrijpelijker en haakt de lezer minder snel af. Maak bijvoorbeeld van ‘momenteel’ of ‘het huidige moment’ simpelweg ‘nu’ of van ‘overigens’ gewoon ‘verder’. Vermijd ook ingewikkelde woorden zoals ‘rectificeren’ of ‘valideren’. Twijfel je over een woord? Onze Taal heeft een handige lijst met alternatieven voor ouderwets taalgebruik.

Geen tangconstructies

Maak je veel gebruik van lange bijzinnen? Grote kans dat dit tangconstructies zijn. En een tangconstructie maakt een tekst moeilijk leesbaar. De boodschap van de zin wordt namelijk pas duidelijk aan het eind. Spot je een tangconstructie in je tekst? Splits dan de zin op in twee zinnen, maak de zin korter of maak er een opsomming van.

Tangconstructie
De cursus waarin je leert hoe je begrijpelijk en helder schrijft, is onderdeel van de schrijfopleiding.

Zonder tangconstructie
De cursus begrijpelijk schrijven is onderdeel van de schrijfopleiding.

De opmaak

Niet alleen woorden maken een tekst begrijpelijk. Ook de opmaak van een pagina is belangrijk. Kijk verder dan alleen de koppen, alinea’s en witregels. Zo wil je dat de letters goed leesbaar zijn op verschillende schermen en er voldoende contrast is. Wil je dat iets opvalt? Maak het woord of de zin dikgedrukt.

Lees je tekst hardop

Begrijpelijk schrijven kan je leren en oefening baart kunst. Maar hoeveel ervaring je ook hebt: laat een andere copywriter, tekstschrijver of contentspecialist altijd meelezen. Werk je alleen? Lees dan de tekst hardop. Als je in een lange zin naar adem hapt of hapert, is er ruimte voor verbetering.