Actievoorwaarden in begrijpelijke taal

Lees jij graag actievoorwaarden? Ik niet. Ellenlange zinnen, juridische termen en wollige taal zorgen ervoor dat ik al snel m’n aandacht verlies en ‘bounce’. Voorwaarden zijn noodzakelijk om de grenzen van een actie af te bakenen, maar onduidelijke taal en moeilijke zinnen zijn niet nodig. Het kan stukken toegankelijker. Ik laat je zien hoe.

B1-niveau

Als basis neem ik de richtlijnen voor het schrijven op B1-niveau. Je gebruikt dan alledaagse woorden en een heldere structuur om je tekst begrijpelijk te maken. Anders gezegd: het lijkt op spreektaal, maar dan met een logische opbouw. Hier heeft iedereen voordeel bij – bijvoorbeeld ook niet-native speakers. Klaar met het copy-pasten van taaie juristentaal? Herschrijf de actievoorwaarden dan zelf aan de hand van deze tips.

1. Houd het kort

‘De actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of cadeaukaarten en is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere waardecompensatie.’

Waarschijnlijk ben je deze boodschap al regelmatig tegengekomen, waardoor het op het eerste gezicht niet zo’n moeilijke zin lijkt. Toch kan het simpeler. Ten eerste is de zin maar liefst 24 woorden lang. Probeer een maximum van 12-15 woorden per zin aan te houden, maar liever nog korter. Daarnaast staan er twee mededelingen. Het is een stuk overzichtelijker als je elke mededeling haar eigen zin geeft.

  • Je kunt de actie niet combineren met andere acties, kortingen of cadeaukaarten.
  • Je kunt de actie niet inwisselen voor contant geld.

2. Kies simpele woorden en vermijd afkortingen

Kies bij het herschrijven van voorwaarden alledaagse en simpele woorden. Zo vervang je bijvoorbeeld ‘indien’ door ‘als’ en ‘deelname’ in ‘meedoen’. Probeer ook jargon en afkortingen te vermijden. Niet iedereen weet bijvoorbeeld waar ‘c.q.’ voor staat. Weet je niet zeker of een woord B1 is? Dan biedt ishetb1.nl uitkomst.

3. Schrijf naar de lezer toe

‘Indien er twijfel is of en in hoeverre de actie van toepassing is, informeer aan de hand van deze actievoorwaarden naar de mogelijkheden bij de deelnemende organisaties.’

Hier gaat meer mis. De zin is te lang, maar ook veel te vaag. De oplossing? Maak het persoonlijk en wees concreet. Schrijf de lezer direct aan en gebruik actieve taal. Wat kan de lezer doen als hij twijfelt? In de herschreven versie wordt dat meteen duidelijk.

Weet je niet zeker of je met de actie mee kunt doen? Neem dan contact op met de deelnemende organisaties.

4. Weg met nuanceringen in bijzinnen

‘Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is moet hij/zij toestemming hebben gekregen van zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te doen aan de Actie. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer daaraan te hebben voldaan.’

Deze voorwaarde geeft allerlei nuanceringen en extra informatie achter een schuine streep of tussen haakjes. Doe dit niet: het maakt de tekst alleen maar ingewikkelder en moeilijker te begrijpen. Houd het verder kort en spreek de lezer direct aan: dan heb je een voorwaarde to-the-point én leesbaar is.

Wil je meedoen aan de actie, maar ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van je ouders of verzorgers.

Aan de slag

Actievoorwaarden kun je met deze aanpassingen veel begrijpelijker maken. Krijgt je jurist daar rillingen van? Verwijs dan met een linkje naar zijn uitgebreide versie van de voorwaarden. Zo maak je de actievoorwaarden niet sexy, maar wel leesbaarder en toegankelijker.

Door: Dirk van den Heuvel

Gepubliceerd: 08-2018