IntraNetwerk: Hoe stimuleer je collega’s om kennis te delen?

Het is een terugkerend thema tijdens de bijeenkomsten van het IntraNetwerk: hoe stimuleer je mensen om hun kennis te delen? Ook Aegon is hier hard mee aan het werk. Het intranet van Aegon stond centraal tijdens de bijeenkomst. Kitty Bernardus vertelde ons over alle ins en outs van hun intranet.

Activatie

Het intranet van Aegon is gebouwd in SharePoint 2010. Sitrion (het oude Newsgator) wordt als ‘social’-laag van het intranet gebruikt. Kitty is met haar team bezig om medewerkers te helpen de waarde van het intranet en het delen van kennis op het intranet te laten zien. Daarvoor gebruikt ze onder andere een kort filmpje, dat op een leuke manier uitleg wat het doel van het intranet.

Tijdens de bijeenkomst hebben we wat ervaringen gedeeld om medewerkers te stimuleren om hun profiel op het intranet te laten invullen (om kennisdeling te stimuleren), namelijk:

  • een telefoongids, gekoppeld aan social platform;
  • linken aan business thema’s en het management erover te laten praten;
  • campagnes met een ‘iPad winnen’ bijvoorbeeld;
  • gamification (badges);
  • waarde laten zien en relateren aan business doelstellingen.

Taal

Boeiend is ook de manier waarop Aegon omgaat met de verschillende talen van medewerkers. Aegon is een internationaal bedrijf. Daarom is hun corporate intranet primair in het Engels. Landen met lokale intranetten, die gerelateerd zijn aan het corporate intranet, mogen de taal waarin de content gepubliceerd wordt, zelf kiezen.

Van lokaal naar centraal

Tenslotte gaf Laurens Aandewiel van de Rabobank nog een mini-presentatie over hun intranet, Raboweb. Ook hun intranet is gebaseerd op SharePoint 2010. Er loopt een groot traject bij hen om de vele lokale intranetten te migreren naar een centraal intranet. En het intranet moet meer ontvanger-gericht worden.

intranetwerk

Yammer wordt veel gebruikt. Momenteel zijn er wel 1000 communities/groepen. De Rabobank wil uiteindelijk toewerken naar een kleiner aantal waardevolle groepen. Bijzonder is dat de hele transitie van het intranet met behulp van Yammer wordt ondersteund. Daar vindt de communicatie over het project plaats.

Over het IntraNetwerk

Het IntraNetwerk is een initiatief van Entopic om intranetexperts bijeen te brengen en kennisdeling te stimuleren. De volgende bijeenkomst wordt in januari 2015 georganiseerd en zal gaan over het mobiel intranet. Net als de vorige keren wordt het onderwerp besproken aan de hand van praktische cases. Meer informatie over en het meedoen aan het netwerk vind je op de website van Entopic. We vinden het leuk als je een keer komt kijken!

Niels-Vonk-portret

Kan ik je helpen?

Niels Vonk
Managing Director Content
niels@entopic.com
+31(0)20 - 305 91 49